Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Babočka str. 1
CELO-
STRÁNKOVÉ
ČTENÍ
NOVINKA

TŘICET

HORIZONTÁLNÍ OSLAVA

30 let | 30 hostů | 30 rozhovorů

Centrum experimentálního divadla, Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo a Terén při příležitosti 30. výročí sametové revoluce pořádají horizontální oslavu, která se uskuteční:

DEBATY A MODERÁTOŘI

Osou dne bude symbolicky 30 rozhovorů se 30 osobnostmi. Debaty probíhají ve foyeru Divadla Husa na provázku a jejich moderátory jsou sociolog Petr Kubala, novináři Matěj Metelec, Tereza Strnadová, Soňa Baranová, Alica Sigmund Heráková a performer Samčo, brat dážďoviek.

TÉMATA

Výročí sametové revoluce pokládáme v kontextu dnešní doby za mimořádně důležité. Nechceme ovšem pouze revokovat minulost a připomínat tehdejší události. Za mnohem zásadnější pokládáme mluvit o tématech, která považujeme za důležitá – nejen v souvislosti s vývojem posledních třiceti let, ale zejména dnes. Budeme vést rozhovory o klimatických změnách, o (ne)důstojných mzdách, o současné krizi dostupnosti bydlení, o filozofii veřejného prostoru, o třiceti letech zemědělství v ČR, o divokých devadesátých letech a jejich dědictví, o mužích a demokracii, o transformaci literatury či o feminismu a genderových otázkách. Věnovat se chceme i pamětníkům a osobnostem listopadového převratu či slovenskému kontextu.

HOSTÉ

Během neuvěřitelných osmi hodin rozhovorů v nepřetržitém sledu přivítáme celkem 30 zajímavých hostů – lidí, kteří mají k danému tématu co říci. Z osobností, které již přislíbily svou účast jmenujme například spisovatele a historika Luďka Navaru, politoložku Annu Pospěch Durnovou z Institut für Höhere Studien ve Vídni a FSV UK, slovenského spisovatele a šéfredaktora časopisu Kapitál Tomáše Hučka, Lucii Trlifajovou z centra SPOT a Platformy pro důstojnou mzdu, básníka a sociologa působícího na University of Edinburgh Dominika Želinského, politika a bývalého brněnského primátora Václava Mencla, slovenského hudebníka, skladatele, zakladatele divadla SkRAT a uměleckého ředitele kulurního centra A4 Ľubo Burgra, farářku Sandru Silnou či romského aktivistu a ředitele organizace Drom Miroslava Zimu.

VIDEOPROJEKCE

Na jevišti Velkého sálu budou probíhat projekce dobových záznamů z listopadu a prosince roku 1989 z Brna. Součástí projekce jsou také záznamy z tehdejších představení tzv. scénického časopisu Rozrazil, který byl společným projektem Divadla Husa na provázku a HaDivadla.

Unikátní záznamy zachycují pasáže, v nichž členové divadla přímo reagovali na tehdejší dění. Autory záznamů z náměstí Svobody, z brněnských ulic, z představení a ze zákulisí Domu umění jsou zejména Aleš Záboj a Vít Kopřiva. Výběr záznamů a střih Aňa Babjarová.

ZEĎ PAMĚTI

Důležitou součástí naší oslavy bude instalace dobových materiálů. Základ instalace tvoří dobová revoluční hesla a transparenty, ale i apely a vzkazy lidí, důležitá prohlášení, vybízení ke stávkám a občanské neposlušnosti, pasáže ze zajímavých esejí, články či předvolební letáky a volební lístky. Autorem instalace je Matěj Sýkora, který je zároveň scénografem prostoru, v němž budou probíhat debaty.

CHARAKTER OSLAVY A PRŮBĚH DNE

Mimořádná oslava Centra experimentálního divadla začíná v 16,00 hodin a bez přerušení potrvá až do půlnoci. Nechceme, aby vznikl jakýsi definitivně uzavřený jevištní tvar koncentrovaný do krátkého inscenačního času. Naší snahou je vytvořit horizontální událost – zrušit hranice mezi jevištěm a hledištem a vytvořit místo a atmosféru pro setkávání. K rozhovorům proto zveme nejen 30 hostů, ale i naše diváky.

Věříme, že se u nás hosté a diváci zdrží déle, aby se mohli vzájemně potkat a mluvit spolu o všem, co je zajímá. Po celou dobu konání bude k dispozici bar s jídlem a pitím na provázek.dvoře. Můžete přicházet a odcházet dle libosti, zúčastnit se v případě zájmu dalších akcí v Brně a zase se vrátit za námi.

Jste srdečně zváni, těšíme se na vás!