Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Babočka str. 1
CELO-
STRÁNKOVÉ
ČTENÍ

Brněnská premiéra inscenace Gedeonův uzel s Vilmou Cibulkovou a Kateřinou Kairou Hrachovcovou v Divadle Bolka Polívky

Hra Gedeonův uzel nabízí dvě výjimečné silné ženské postavy a dva velmi těžké herecké úkoly. Pro její inscenování si proto režisér Petr Strnad zvolil dvě vynikající, ač na první pohled možná lehce nesourodé herečky: Vilmu Cibulkovou, držitelku dvou Cen Thálie a Českého lva, a Kateřinu Kairu Hrachovcovou, která se v  Gedeonově uzlu divákům po dlouhé době představuje ve velké dramatické úloze. Jako matka a učitelka rozehrávají v  kulisách školní učebny svíravé drama nejen o problémech soudobé rodičovské i školní výchovy a zároveň rozplétají gordický uzel smotaný z mateřské lásky, zodpovědnosti a nepochopené geniality, která mnohdy bývá přítěží.

Učitelka Heather (Kateřina Kaira Hrachovcová) ve škole přijímá nečekanou návštěvu – matku jednoho svých žáků, Corryn (Vilma Cibulková). Komorní emotivní drama nedávno vzniklého divadelního spolku SpoluHra v  očistném rozhovoru dvou žen rozplétá dosud nevyřčené – ve snaze dopátrat se odpovědi na velmi důležitou otázku. K  jejímu zodpovězení potřebuje Corryn zjistit, proč byl její syn Gedeon dočasně vyloučen ze školy.

„Text mě už v  prvním čtení uchvátil, doslova zajal, protože vystoupit z  hromadících se myšlenek, které vyvolal, bylo najednou velmi obtížné. Vršila se ve mně, jako v  prostém čtenáři, další související témata a následné otázky, tudíž i nevyhnutelná potřeba si na ně odpovídat. Velmi rychle se mi ale představa možnosti v  téhle hře existovat stala nutnou povinností. Třetí fatální výzva v  mém hereckém životě, jako tomu bylo u Picassa a Leni. A přestože máme jen krátce po premiéře, tak už teď vím, že mi Gedeonův uzel daroval do osobního života „něco“ velmi cenného,” říká herečka Vilma Cibulková.

O inscenaci Gedeonův uzel

O divadle SpoluHra

Divadelní spolek SpoluHra byl založen na konci  roku 2016. Jeho cílem je inscenování náročných dramatických textů, které jsou přijímány diváky ve světě napříč generacemi, s mimořádně pozitivním diváckým a odborným ohlasem a vytváření výjimečných příležitostí předním hereckým osobnostem českého divadla a filmu. SpoluHra pravidelně uvádí své inscenace v  divadle La Fabrika v Praze. Vůbec první realizovanou hrou je premiéra z  dubna 2017, inscenace V  hodině rysa se Zuzanou Bydžovskou v  hlavní roli.

www.spoluhra.cz