Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Babočka str. 1
CELO-
STRÁNKOVÉ
ČTENÍ
NOVINKA

Železná opona 1948-1989

Vývoj ostrahy státních hranic v  daném období

Za počátek studené války a budování Železné opony mezi státy východního a západního bloku bývá považován projev Winstona Churchilla, který přednesl 5. března 1946 na univerzitě ve Fultonu v  USA. Poukázal v  něm na to, že J. V. Stalin neumožňuje ve státech, které připadly po 2. světové válce do sféry vlivu Sovětského svazu, demokratický vývoj a proměňuje je v  základnu proti Západu. „Napříč kontinentem se od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu spustila železná opona.“ Trvalo více než čtyřicet let, než v  závěru roku 1989 postupně tato opona padla.

Technické muzeum v  Brně v  roce třicátého výročí od pádu železné opony připravilo výstavu s  názvem Železná opona 1948-1989. Slavnostní otevření se uskuteční v  pondělí 11. listopadu a je určeno veřejnosti. Jeho vyvrcholením bude v  17.00 a v  18.00 videomapping k  tomuto výročí. Od 18.15 do 20.30 pak bude nová výstava zpřístupněna zájemcům s  volným vstupem. Mimo jiné je připravena i přehlídka dobové vojenské techniky ze sbírek TMB. Program tzv. Dobového odpoledne je přiložen k  této tiskové zprávě.

„Připravili jsme výstavu mapující železnou oponu od jejího vzniku po její pád,“ říká garant výstavy Roman Řezníček (obor militária TMB). „Rozšířili jsme ji o období po roce 1945, které výrazně přispělo k utváření ochrany státních hranic u nás. Prezentujeme ostrahu státní hranice z vojenského hlediska, ukazujeme vývoj jednotek určených k ostraze hranice a speciálně vytvořeného vojenského útvaru Pohraniční stráže.“

Výstava je instalována ve dvou výstavních prostorách – každý je věnovaný speciálnímu tématu, společně vytváří jeden celek.  První téma se věnuje ženijně technickému zařízení, které Pohraniční stráži pomáhalo k úspěšnému zadržení osob pokoušejících se o jejich překonání. Zde jsou dominantními exponáty repliky rotní signální stěny U-80 vyhotovené podle Jednotného typového profilu signální stěny (doplněk předpisu OSH-VI-2-sign) a třístěnný drátěný zátaras EZOH (elektrické zařízení ochrany hranic) a další technické prostředky používané na hranicích.

Druhé téma se věnuje samotné historii železné opony, Pohraniční stráži a exilu. Výstava v této části připomíná historii ostrahy hranic na pozadí událostí, jež byly pro vznik železné opony a její fungování podstatné (vybrané zákony, nařízení), dále významné události související s ostrahou hranic a politickou situací v Evropě a ve světě. Tato část chronologicky zachycuje dobu od roku 1945 do roku 2007. Nevynechává ani rakouský pohled na železnou oponu a představuje způsob ostrahy a služby rakouských bezpečnostních složek. Zahrnuje také situaci československých občanů po útěku do Rakouska.

Nedílnou součástí výstavy jsou i osudy jednotlivců. Ukázka: „Rozsudek. JMÉNEM REPUBLIKY! Obvodní soud pro Prahu I rozhodl v  neveřejném zasedání dne 11. prosince 1968 po projednání v  trestní věci proti obviněnému Arnoštu Lustigovi takto právem: Obviněný Arnošt Lustig, t. č. v  zahraničí, je vinný, že se nevrátil ze svého legálního pobytu v  zahraničí zpět do republiky. Tím spáchal trestný čin nedovoleného opuštění republiky podle § 109 tr. z. a odsuzuje se podle téhož paragrafu na tři roky odnětí svobody nepodmíněně. Zároveň se u obviněného vyslovuje podle § 51 a 52 tr. z. propadnutí majetku.“

Výstavu doplňují programy, které interaktivní formou přiblíží tuto část naší historie mladým návštěvníkům. Jedná se o program přímo ve výstavě pro děti a rodiče, který si mohou během prohlídky sami projít. Dále jsou to programy pro organizované školní prohlídky, a to pro školní skupiny základních a středních škol.

Výstava Železná opona 1948-1989 poskytuje základní orientaci v historii železné opony a to všem zájemcům bez ohledu na hloubku jejich znalostí. Je součástí projektu Technického muzea v  Brně a Městského muzea Horn (Rakousko) s  názvem Pád železné opony.

Výstupem jsou dvě samostatné výstavy. V  Hornu byla výstava zahájena 17. května 2019. V  Brně bude slavnostně otevřena v  pondělí 11. listopadu 2019. Společným výstupem pak je odborný katalog k  danému tématu.

Akce Technického muzea v Brně, doprovázející třicáté výročí pádu železné opony v  roce 2019: