Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Babočka str. 1
CELO-
STRÁNKOVÉ
ČTENÍ

FESTIVAL RE:PUBLIKA & DANCE BRNO 100

DANCE BRNO 100

Jedinečná evropská taneční událost úzce navazující na tradici 25 ročníků festivalu Tance Brno. Město Brno se v roce 2018 připojí k celorepublikovým oslavám vzniku našeho státu festivalem RE:PUBLIKA 1918 – 2018. Tento rozsáhlý projekt se bude opírat o několik klíčových akcí a právě jednou z nich bude festival DANCE BRNO 100. Národní divadlo Brno pozvalo taneční soubory nástupnických republik Habsburské monarchie. Poprvé v historii se tak společně představí soubory Národních divadel Maďarska, Slovinska, Slovenska, Chorvatska, Srbska, Polska, Rakouska a České republiky (NdB a ND Praha)! Balet Národního divadla Brno zahájí festival svojí premiérou inscenace Amadeus MozArt v divadle Reduta.

HOSTÉ A JEJICH PROGRAM

Titul: Amadeus MozArt (světová premiéra)

Choreografie: Carolina Isach Cogollos, Dan Datcu, Uladzimir Ivanou

Titul: Chopiniana / Bolero / Chroma

Choreografie: Michail Fokine / Krzysztof Pastor / Wayne McGregor

Titul: Slovenské tance

Choreografie: Natalia Horečná

Titul: Women In D Minor/ The Long Christmass Dinner

Choreografie: Radu Poklitaru

Titul: Popelka

Choreografie: Thierry Malandain

Titul: Doctor Zhivago

Choreografie: Jiří Bubeníček

Titul: Decadance

Choreografie: Ohad Naharin

Titul: Smrt v Benátkách

Choreografie: Valentina Turku

Titul: Five Tangos / Trois Gnossiennes / Black Cake

Choreografie: Hans van Manen

Foto: Pavel Hejný (demisólistka Baletu NdB Emilia Vuorio a demisólista Baletu NdB Arthur Abram)

FESTIVAL RE:PUBLIKA

Festival je pořádán při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky a 90. výročí vzniku areálu brněnského výstaviště.

Mimořádně rozsáhlý festival bude prezentovat současné špičkové kulturní, vzdělávací, sportovní, společenské a další volnočasové aktivity prostřednictvím velké řady projektů. Snahou je připomenout návštěvníkům významné momenty naší moderní historie. Festival je koncipován tak, aby nabídl návštěvníkům kvalitní, pestrý a dramaturgicky hodnotný program.

Záměrem festivalu je reflektovat mimořádné momenty moderní historie a prostřednictvím festivalu podpořit uvědomění významu historie a tradice pro současnost a budoucnost.

Pořadatelem oslav je statutární město Brno, které pověřilo realizací projektu TIC Brno, p. o.

Záštitu nad festivalem převzal hejtman Jihomoravského kraje, primátor města Brna, Asociace krajů České republiky a rektoři těchto univerzit: Masarykova univerzita, Mendelova univerzita, VUT v  Brně, Univerzita obrany.

HLAVNÍ PROGRAMOVÉ ČÁSTI FESTIVALU

Výstavu tvoří především ikony českého designu posledních sto let. Příběhy kvalitních českých výrobců, kteří spolupracovali nebo spolupracují s nejlepšími českými designéry. Tato výstava je doplněna předměty a záznamy z  doby, kdy ikony vznikaly.

Součástí výstavy Avant Garde jsou i interaktivní instalace, kde si návštěvníci budou moci vyzkoušet některá řemesla.

Sportovní a oddechový areál, ve kterém se celá rodina zabaví sportovními disciplínami a  zároveň nahlédne do 100leté historie jednotlivých sportů. Vybrané sportovní disciplíny si návštěvníci budou moci vyzkoušet v  současné i v  historické podobě.

Unikátní taneční festival, v  rámci kterého vystoupí nejvýznamnější baletní soubory z několika států, vzniklých po rozpadu Rakousko-Uherské monarchie.

Podtitul: „Otevřete stará fotoalba a krabice s rodinnými fotkami a nechte si vyprávět příběh vašich nejbližších.

Veřejně přístupná databáze neznámých rodinných příběhů a s  nimi souvisejících fotografií. Tyto příběhy a fotografie budou zpracovány v  elektronické formě a dostupné na webových stránkách a současně budou nejzajímavější příběhy prezentované atraktivní formou v  areálu BVV.

To nejlepší z  české a slovenské literatury posledních 100 let. Ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena, Moravskou zemskou knihovnou v Brně a literárními vědci a historiky vybereme jednotlivé tituly, které budou aspirovat mezi stovku těch nejzásadnějších.

Věty, verše, myšlenky těch nejlepších autorů umístíme do prostoru města. Na domy, na chodníky, na tramvaje, na vstupenky, na propagační materiály. Ta nejkrásnější a nejkvalitnější literatura a její autoři se tak stanou denními průvodci každého obyvatele a návštěvníka Brna.  

Projekt představuje exkluzivní a originální dokumentační sérii fotografií, které budou mapovat jednotlivé dny festivalu Re:publika. Na projektu budou spolupracovat významní čeští a  slovenští profesionální fotografové. Každý fotograf reprezentuje jiný styl fotografické práce. Vznikne tak unikátní fotografický dokument o akci.

Dílo arch. Emila Králíka je unikátní a chceme s jeho příběhem, historií a současným stavem seznámit veřejnost. Ve foyer divadla bude expozice historie této budovy. Připomeneme, kdo byl Emil Králík, kdo v divadle hrál, jaký mělo osud a jakou má dnes budoucnost. Speciálně připomeneme, že v divadle působilo i Studio Národního divadla v Brně a Osvobozené divadlo s  Voskovcem a Werichem.

Pro tři vybrané lokality v  rámci města Brna budou zpracovány 360° filmy, které budou mapovat architektonické změny třech vybraných místa za posledních 100 let. Projekce bude přímo na  konkrétních místech k  dispozici veřejnosti ve virtuálních brýlích, v  aplikaci pro mobilní telefony a na webových stránkách.

Ve třech vytipovaných lokalitách se v  rámci města Brna uskuteční videomapping. Tématem projekce jsou architektonické a dějinné změny dané lokality za posledních 100 let. Celkem půjde o projekci tří různých filmů pro tři lokality.

Ve Veletržní ulici (první den) a po celou dobu festivalu v  rámci areálu BVV budou hrát divadelní a taneční soubory a hudební skupiny. Součástí dramaturgie budou i trhy a gastronomický festival.

Autorský projekt Nakladatelství Větrné mlýny a režiséra filmu Vladimíra Morávka. Projekce vystřižených filmových scén, divadelní a hudební představení.